ประกาศ
ทางเว็บจะทำการปรับปรุงระบบสมาชิกใหม่ทั้งหมด เนื่องจากชอบสมัครสมาชิกเข้ามาสแปมโพสกัน ดังนั้นเราจะเก็บค่าสมาชิก 500 บาทต่อปี อนุมัติสมาชิกโดยแอดมิน
สมาชิกเดิมไม่สามารถโพสหรือดันกระทู้ได้ ต้องชำระค่าสมาชิกรายปีก่อน ส่วนสมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ปกติและต้องชำระค่าสมาชิกรายปีด้วย จากนั้นรอแอดมินอนุมัติ
รับชำระค่าสมาชิกผ่าน True Wallet เท่านั้น (500 บาท ต่อปี) เงื่อนไขการโพสยังคงเหมือนเดิม ติดต่อสอบถามได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ http://www.facebook.com/ccsmarket/


รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ

ข้อมูลต่างๆ ของอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติต่างๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ภาพประจำตัวสมาชิก
admin
Site Admin
โพสต์: 34
ลงทะเบียนเมื่อ: 26 ส.ค. 2014 22:47

21 มี.ค. 2015 23:17  

รูปภาพ


1. ที่ตั้งและขนาด
- ระยะทางจากอำเภอบางปะกง ถึง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 22 กิโลเมตร
- จำนวนพื้นที่ของอำเภอบางปะกง ประมาณ 257,893 ตารางกิโลเมตร

2. อาณาเขต
- ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศใต้ ติดกับ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ, อำเภอเมืองชลบุรี และอ่าวไทย
- ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
- ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

3. ลักษณะภูมิประเทศ
อำเภอบางปะกง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1-2 เมตร พื้นที่บางส่วนอยู่ติดทะเล มีสภาพเป็นป่าชายเลน สภาพน้ำในแม่น้ำบางปะกง น้ำจะจืดอยู่ประมาณ 6 เดือน และมีน้ำเค็มประมาณ 6 เดือน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประกอบการเกษตร เช่น เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา

4. ประวัติความเป็นมา
อำเภอบางปะกง อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกง ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 22 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพ ประมาณ 45 กิโลเมตร ถือเป็นประตูเข้าเขตภาคตะวันออก บางปะกง ซึ่งแต่เดิมมีต้นโกงกางที่ป่าชายเลนเป็นจำนวนมาก จึงเรียกว่า "บางปะกง" จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2450

ตำบลเขาดิน

1. ที่ตั้งและขนาด
- ระยะทางจากตำบลเขาดิน ถึง อำเภอบางปะกง ประมาณ 30 กิโลเมตร
- จำนวนพื้นที่ของตำบลเขาดิน ประมาณ 11,225 ไร่

2. อาณาเขต
- ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำบางปะกง
- ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางผึ้ง อำเภอพานทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำบางปะกง

3. ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลเขาดิน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม

4. ประวัติความเป็นมา
ตำบลเขาดิน ได้แบ่งเขตการปกครองออกจากตำบลบางผึ้ง และตั้งตำบลใหม่ ซึ่งมีวัดเขาดินอยู่ในเขตพื้นที่จึงตั้งชื่อว่า "ตำบลเขาดิน" จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538

ตำบลบางผึ้ง

1. ที่ตั้งและขนาด
- ระยะทางจากตำบลบางผึ้ง ถึง อำเภอบางปะกง ประมาณ 40 กิโลเมตร
- จำนวนพื้นที่ของตำบลบางผึ้ง ประมาณ 15,340 ไร่

2. อาณาเขต
- ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
- ทิศใต้ ติดกับ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
- ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลบางผึ้ง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม

4. ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าข้าม

1. ที่ตั้งและขนาด
- ระยะทางจากตำบลท่าข้าม ถึง อำเภอบางปะกง ประมาณ 18 กิโลเมตร
- จำนวนพื้นที่ของตำบลท่าข้าม ประมาณ

2. อาณาเขต
- ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศใต้ ติดกับ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
- ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
- ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลท่าข้าม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่ม

4. ประวัติความเป็นมา
ตำบลท่าข้าม แยกเขตการปกครองออกจากตำบลบางปะกง ตั้งเป็นตำบลใหม่ ซึ่งอยู่ฝั่งท่าข้ามจึงได้ตั้งชื่อตำบลใหม่ว่า "ตำบลท่าข้าม" จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529

ตำบลท่าสะอ้าน

1. ที่ตั้งและขนาด
- ระยะทางจากตำบลท่าสะอ้าน ถึง อำเภอบางปะกง ประมาณ 3 กิโลเมตร
- จำนวนพื้นที่ของตำบลท่าสะอ้าน ประมาณ

2. อาณาเขต
- ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำบางปะกง
- ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลท่าสะอ้าน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่ม

4. ประวัติความเป็นมา
ตำบลท่าสะอ้าน จากคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ในพื้นที่ทราบเพียงว่าน่าจะมาจากที่แหล่งนี้เป็น "ท่า" ไว้สำหรับเทียบเรือผู้ที่มาติดต่องานราชการที่อำเภอบางปะกง จึงเรียกขานว่า "ท่าสะอ้าน" จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2450

ตำบลสองคลอง

1. ที่ตั้งและขนาด
- ระยะทางจากตำบลสองคลอง ถึง อำเภอบางปะกง ประมาณ 15 กิโลเมตร
- จำนวนพื้นที่ของตำบลสองคลอง ประมาณ 18,359 ไร่

2. อาณาเขต
- ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศใต้ ติดกับ อ่าวไทย
- ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
- ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลสองคลอง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม

4. ประวัติความเป็นมา
ตำบลสองคลอง มีคลองดั้งเดิม 2 คลอง คลองหนึ่งเป็นคลองน้ำเค็ม ซึ่งมีพื้นที่ติดทะเลอ่าวไทย อีกฝั่งเป็นคลองน้ำจืด จึงเรียกว่า ตำบลสองคลอง

ตำบลหอมศีล

1. ที่ตั้งและขนาด
- ระยะทางจากตำบลหอมศีล ถึง อำเภอบางปะกง ประมาณ 10 กิโลเมตร
- จำนวนพื้นที่ของตำบลหอมศีล ประมาณ 10,380 ไร่

2. อาณาเขต
- ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
- ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางสมัคร, ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคลองด่าน, ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

3. ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลหอมศีล มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม
4. ประวัติความเป็นมา
ตำบลหอมศีล เป็นตำบลซึ่งถูแบ่งเขตการปกครอง ออกจากตำบลบางเกลือมาตั้งตำบลใหม่ ซึ่งมีวัดหอมศีลอยู่ในเขตพื้นที่ จึงตั้งชื่อว่า "ตำบลหอมศีล" จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533

ตำบลบางเกลือ

1. ที่ตั้งและขนาด
- ระยะทางจากตำบลบางเกลือ ถึง อำเภอบางปะกง ประมาณ 15 กิโลเมตร
- จำนวนพื้นที่ของตำบลบางเกลือ ประมาณ 9,429 ไร่

2. อาณาเขต
- ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางสมัคร, ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางปะกง, ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางวัว, ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลบางเกลือ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองไหลผ่านหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่

4. ประวัติความเป็นมา
สมัยก่อนจะมีพื้นที่เป็นน้ำเค็ม ชาวบ้านมีอาชีพทำนาเกลือ จะนำเกลือไปขายโดยใช้เรือล่องขายตามคลองต่าง ๆ จึงมีชื่อเรียกว่า "ตำบลบางเกลือ"

ตำบลบางวัว

1. ที่ตั้งและขนาด
- ระยะทางจากตำบลบางวัว ถึง อำเภอบางปะกง ประมาณ 10 กิโลเมตร
- จำนวนพื้นที่ของตำบลบางวัว ประมาณ

2. อาณาเขต
- ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลพิมพา, ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลบางวัว มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม

4. ประวัติความเป็นมา

ตำบลพิมพา

1. ที่ตั้งและขนาด
- ระยะทางจากตำบลพิมพา ถึง อำเภอบางปะกง ประมาณ 20 กิโลเมตร
- จำนวนพื้นที่ของตำบลพิมพา ประมาณ 10,515 ไร่

2. อาณาเขต
- ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนิยม อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
- ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

3. ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลพิมพา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่าน

4. ประวัติความเป็นมา
ตำบลพิมพา เป็นตำบลที่แยกออกจากตำบลบางสมัคร ตำบลบางเกลือ ตำบลหนองจอก ซึ่งตำบลพิมพาเป็นการนำพระนามท้ายพระนางยโสธรพิมพามเหสีของพระสิทธัตถะกุมาร เป็นชื่อวัดและชื่อตำบล จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2522

ตำบลหนองจอก

1. ที่ตั้งและขนาด
- ระยะทางจากตำบลหนองจอก ถึง อำเภอบางปะกง ประมาณ 25 กิโลเมตร
- จำนวนพื้นที่ของตำบลหนองจอก ประมาณ 15,399 ไร่

2. อาณาเขต
- ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศใต้ ติดกับ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลหนองจอก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม

4. ประวัติความเป็นมา
ตำบลหนองจอก เดิมพื้นที่ของตำบลหนองจอกในสมัยก่อนมีสภาพแวดล้อมเป็นป่า หนอง คลอง บึง และมีพืช จอก แหน อยู่เป็นจำนวนมากจึงได้ตั้งชื่อตำบลตามสภาพแวดล้อมว่า "หนองจอก"

ตำบลบางปะกง

1. ที่ตั้งและขนาด
- ระยะทางจากตำบลบางปะกง ถึง อำเภอบางปะกง ประมาณ 6 กิโลเมตร
- จำนวนพื้นที่ของตำบลบางปะกง ประมาณ

2. อาณาเขต
- ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางสมัคร, ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำบางปะกง
- ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำบางปะกง
- ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบางเกลือ, ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลบางปะกง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1-2 เมตร พื้นที่เหมาะสมแก่การเกษตร

4. ประวัติความเป็นมา
ตำบลบางปะกง เดิมเป็นตำบลที่มีต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งชาวบ้าน เรียกว่า "ต้นปะกง" ขึ้นอยู่มากมายเต็มสองฝั่งแม่น้ำ ไม้ชนิดนี้ใช้ประโยชน์ในการทำประมง ต่อมามีผู้คนย้ายมาตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้นจึงเรียกตำบลนี้ว่า "ตำบลบางปะกง"

ตำบลบางสมัคร

1. ที่ตั้งและขนาด
- ระยะทางจากตำบลบางสมัคร ถึง อำเภอบางปะกง ประมาณ 8 กิโลเมตร
- จำนวนพื้นที่ของตำบลบางสมัคร ประมาณ 20,148 ไร่

2. อาณาเขต
- ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลบางสมัคร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม

4. ประวัติความเป็นมา


คำขวัญอำเภอ กุ้ง ปู ปลา ปูไข่ หอยใหญ่ ไข่เป็ดแดง แหล่งอุตสาหกรรม
ที่ว่าการอำเภอบางปะกง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3853-0123 , 0-3853-0118
หมายเลขโทรสาร 0-3853-0121
เว็บไซต์อำเภอ -
e-mail อำเภอ Bang_Pakong@hotmail.com

ข้อมูลทั่วไป
1. ประวัติความเป็นมา แต่ก่อนคำว่า "บางปะกง" นี้มีชื่อเรียกกันว่า "บางปลากง" แต่ชื่อที่ปรากฏในนิราศว่า "บางมังกร" คงเป็นเพราะคำพูดที่ชาวจีนพูดไทยไม่ชัด อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาคำอธิบายของท่านอาจารย์ ธนิต อยู่โพธิ์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากรในหนังสือ "ชีวิตและผลงานของสุนทรภู่" ได้อธิบายความตอนหนึ่งไว้ว่า "บ้านมังกร"ปัจจุบันเรียกกันว่า "บางปะกง" สันนิษฐานชื่อเดิมคงจะเรียกกันว่า "บางมังกร" เช่น สุนทรภู่ เรียกคำว่า "มังกร" เป็นชื่อปลาอย่างหนึ่งแต่คำว่า "ปะกง" นั้นแปลไม่ได้ใจความ คำอธิบายเกี่ยวกับชื่อของบางที่ได้ใช้ชื่อปลามาตั้ง เป็นบางปลาและแม่น้ำเหมือนจังหวัดชลบุรี มีปลาสร้อยมาก จึงเรียกกันว่า "บางปลาสร้อย" ที่จังหวัดสมุทรปราการมีปลากดมากก็เรียกกันว่า "บางปลากด" คำอธิบายของท่านอาจารย์ ธนิต อยู่โพธิ์ จึงเป็นประโยชน์ในการที่จะสืบราวเรื่องไปถึง "บางปลากง" หรือ "บางปะกง"

2. เนื้อที่ / พื้นที่ 257.893 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 161,183 ไร่

3. สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ร้อนชื้น

ข้อมูลการปกครอง

1. ตำบล 12 แห่ง
2. หมู่บ้าน 108 หมู่บ้าน
3. เทศบาล 7 แห่ง
4. องค์การบริหารส่วนตำบล 9 แห่ง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1. อาชีพหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรม
2. อาชีพเสริม ได้แก่ เกษตรกรรม
3. จำนวนธนาคาร 9 แห่ง
4. จำนวนห้างสรรพสินค้า - แห่ง

ข้อมูลด้านสังคม

1. โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน , โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) , โรงเรียนวัด บางสมัคร , โรงเรียนแสมขาว , โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม , โรงเรียนวัดบางเกลือ, โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง , โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน , โรงเรียนวัดสามแยก (สุขาราม) ,โรงเรียนวัดพิมพาวาส / มหาวิทยาลัย...
2. มหาวิทยาลัย ได้แก่ -
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
ป่าชายเลน

ข้อมูลด้านประชากร

1. จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 82,864 คน
2. ประชากรชาย รวม 40,294 คน
3. ประชากรหญิง รวม 42,570 คน
4. ความหนาแน่นของประชากร รวม 316 คน

ข้อมูลด้านการคมนาคม

1. ทางบก ได้แก่ -
2. ทางน้ำ ได้แก่ -
3. ทางอากาศ ได้แก่ -

ข้อมูลด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

1. ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ กุ้ง , ปลา , ปูไข่ , ไข่เป็ด
2. ชื่อแหล่งน้ำ (แม่น้ำ/บึง/คลอง)ที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำบางปะกง
3. โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว

ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

ล่องเรือชมปลาโลมาบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง ตำบลท่าข้าม
ข้อมูลด้านที่พัก ของฝาก ที่ระลึก และสินค้า OTOP

ข้อมูลที่พัก

1. โรงแรบางวัวอินท์ ที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. โรงแรมบูลไดมอนด์ ที่ตั้ง เลขที่ 106/1-2 หมู่ 7 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. โรงแรมบางปะกง ที่ตั้ง เลขที่ 72 หมู่ 2 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. โรงแรมริมฝั่งบางปะกง ที่ตั้ง เลขที่ 61/1 หมู่ 3 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ของฝาก ที่ระลึก และสินค้า OTOP

1. ฝอยเงิน ทองหยิบ ทองหยอด กลุ่มสตรีขนมหวานบางปะกง (บ้านคลองผีขุด) ที่ตั้ง เลขที่ 38 หมู่ 14 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร .03-8832-054 , 08-9832-4133
2. ไข่เค็มแม่เกียว ที่ตั้ง เลขที่ 104/3 หมู่ 7 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรง03-840-764 , 08-1928-8216
3. ขนมกงโบราณ และกระยาสารท กลุ่มแม่บ้านเกษตรศรีเสม็ดพัฒนา ที่ตั้ง เลขที่ 25/1 หมู่ 4 ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่มา www.website.chachoengsao.go.th

aoftanasak
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 ส.ค. 2015 13:59

11 ส.ค. 2015 14:03  

ข้อมูลละเอียดดีมากเลยนะครับ

Smsredz
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 ธ.ค. 2015 11:22
ติดต่อ:

11 ธ.ค. 2015 11:48  

น่าไปเที่ยวมากเลยครับ

Gooryupla
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2016 19:43
ติดต่อ:

26 เม.ย. 2016 10:35  

วันหลังจะไปเที่ยวมั่ง

Nonthawat
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มิ.ย. 2016 19:45

13 มิ.ย. 2016 19:45  

ผมเคยไปบางปะกงแค่ไม่กี่ครั้งเองอยากไปบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาต้องรอวันว่างก่อนเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวแน่ครับ

  •   ข้อมูลทั่วไป
  • ผู้ใช้งานขณะนี้

    กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน